CONTACT

BẢNG ĐĂNG KÝ

Họ tên

Tuổi

Tình dục

Địa chỉ mail

Số điện thoại

Địa chỉ hiện tại

Tốt nghiệp đại học, khoa~

Công việc hiện tại

Nội dung công việc, làm việc trong bao lâu

Nghành nghề mong muốn

Các loại bằng cấp đã có

Trình độ tiếng Nhật

Kinh nghiệm thực tập làm việc tại Nhật Bản

Nội dung muốn hỏi

上矢印